IDEA

LOG7 jest partnerem artysty oferującym wsparcie na każdym etapie procesu twórczego. Współpraca odbywa się w oparciu o wspólnie ustaloną strategię działań. Zaczynając od produkcji nagrań i realizacji materiałów wideo poprzez promocję, PR i działania wydawniczo-dystrybucyjne.

PROJEKTY